Kvalifikace

Vzdělání
České vysoké učení technické Praha, Fakulta stavební, obor pozemní stavby
(1983 – 1988)
Vysoké učení technické Brno, Fakulta soudního inženýrství, oceňování nemovitostí
(1991 – 1993)
ASA (American Society of Appraisers) – programy oceňování nemovitostí RP201, RP202, RP203 a RP204 – AM (associated member)
Průběžná školení a semináře u VŠE a BIVŠ

Certifikace
Jmenován znalcem z oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí a z oboru stavebnictví – odvětví stavby obytné
USPAP (Uniform Standard of Professional Appraisal Practise) – SE100
Certifikát odhadce pro oceňování nemovitostí vydaný Certifikačním ústavem VŠE Praha
Certifikát odhadce pro oceňování nemovitostí vydaný Certifikačním ústavem BIVŠ Praha

Jazyky
Čeština – rodný jazyk
Angličtina – plynule
Ruština – základy na úrovni dorozumění